VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval

Landelijke cijfers

De onderstaande staafdiagrammen bevatten cijfers van onderwijsdeelnemers die woonachtig zijn in Nederland.

De cijfers voor het schooljaar 2012/2013 zijn voorlopige cijfers.
Voor meer achtergrondcijfers (bijvoorbeeld over de schoolsoorten binnen het VO);
zie VSV-Scanner.

Realisatie voortijdig schoolverlaten

  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
deelnemers 1.316.561 1.311.719 1.314.808 1.317.335 1.323.082 1.326.387
vsv'ers 46.751 41.785 39.941 39.115 36.560 27.936
Realisatie voortijdig schoolverlaten
MBO Doelstelling
MBORealisatie

Totaal aantal onderwijsdeelnemers en aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters 2012-2013 (voorlopige cijfers)

  deelnemers vsv'ers % vsv
VO 931.881 5.153 0,6%
MBO 389.139 22.109 5,7%
VAVO 5.367 674 12,6%
Totaal 1.326.387 27.936 2,1%
Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters

Stel uw eigen vergelijking samen

Wilt u de landelijke cijfers vergelijken met een RMC-regio, gemeente of school/instelling? Selecteer hieronder het niveau dat u wilt vergelijken en maak vervolgens uw keuze.

Vergelijk met


 
Percentage per RMC-regio
Minder dan 1,7%
1,8 - 2,0%
2,1 - 2,3%
2,4% of meer
Navigeer over de kaart om een keuze te maken voor een RMC-regio.
Navigeer naar gemeente

Cijferproducten

Extra informatie