VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval

Aloysiuscollege Katholieke Scholengemeenschap

De onderstaande staafdiagrammen bevatten cijfers van onderwijsdeelnemers die ingeschreven staan op onderwijsinstelling Aloysiuscollege Katholieke Scholengemeenschap.

Naast de prestatienormen zijn er in het vo streefnormen bepaald die lager zijn dan de prestatienormen. De streefpercentages reflecteren de normen die elke instelling zou moeten halen om te komen tot maximaal 25.000 vsv'ers en dienen vooral als stuurinstrument. Voor meer informatie zie 'Bronnen en berekeningswijze' ( PDF-document | 4 pagina's | 731 Kb )

Voor meer achtergrondcijfers (bijvoorbeeld over de schoolsoorten binnen het VO);
zie VSV-Scanner.

Totaal aantal onderwijsdeelnemers en aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters

  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 935 16 1,7%  
VO onderbouw 466 3 0,6% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 185 9 4,9% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 284 4 1,4% 0,1% 0,5%
Percentage voortijdig schoolverlaters - VO onderbouw

 

Percentage voortijdig schoolverlaters - VMBO bovenbouw

 

Percentage voortijdig schoolverlaters - HAVO/VWO bovenbouw
MBO% vsv VO
MBO% vsv MBO
streefnormstreefnorm
prestatienormprestatienorm

Stel uw eigen vergelijking samen

Wilt u cijfers van de Aloysiuscollege Katholieke Scholengemeenschap vergelijken met het landelijk niveau, een RMC-regio, een gemeente of een andere school/instelling? Selecteer hieronder het niveau dat u wilt vergelijken en maak vervolgens uw keuze.

Vergelijk met 
 

Schoolinformatie

Type onderwijs VO-school
Denominatie rooms-katholiek
BRIN nummer 01PU
Bevoegd gezag 82799
Correspondentieadres Oostduinlaan 50
2596JP 'S-GRAVENHAGE
Navigeer naar school

Cijferproducten

Extra informatie