VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval

Christelijk Gymnasium Sorghvliet

De onderstaande staafdiagrammen bevatten cijfers van onderwijsdeelnemers die ingeschreven staan op onderwijsinstelling Christelijk Gymnasium Sorghvliet.

Naast de prestatienormen zijn er in het vo streefnormen bepaald die lager zijn dan de prestatienormen. De streefpercentages reflecteren de normen die elke instelling zou moeten halen om te komen tot maximaal 25.000 vsv'ers en dienen vooral als stuurinstrument. Voor meer informatie zie 'Bronnen en berekeningswijze' ( PDF-document | 4 pagina's | 731 Kb )

Totaal aantal onderwijsdeelnemers en aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters

  • 2012-2013
  • 2013-2014
  • 2014-2015
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 711 2 0,3%  
VO onderbouw 363 0 0,0% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 0 0 0,0% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 348 2 0,6% 0,1% 0,5%
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 729 3 0,4%  
VO onderbouw 413 0 0,0% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 0 0 0,0% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 316 3 0,9% 0,1% 0,5%
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 732 0 0,0%  
VO onderbouw 411 0 0,0% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 0 0 0,0% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 321 0 0,0% 0,1% 0,5%
Percentage voortijdig schoolverlaters - VO onderbouw

 

Percentage voortijdig schoolverlaters - VMBO bovenbouw

 

Percentage voortijdig schoolverlaters - HAVO/VWO bovenbouw
MBO% vsv VO
MBO% vsv MBO
streefnormstreefnorm
prestatienormprestatienorm

Stel uw eigen vergelijking samen

Wilt u cijfers van de Christelijk Gymnasium Sorghvliet vergelijken met het landelijk niveau, een RMC-regio, een gemeente of een andere school/instelling? Selecteer hieronder het niveau dat u wilt vergelijken en maak vervolgens uw keuze.

Vergelijk met 
 

Schoolinformatie

Type onderwijs vo
Denominatie protestants-christelijk
BRIN nummer 02DQ
Bevoegd gezag 33944
Correspondentieadres Johan de Wittlaan 22
2517JR 'S-GRAVENHAGE
Navigeer naar school

Cijferproducten

Extra informatie