VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval

Newmancollege

De onderstaande staafdiagrammen bevatten cijfers van onderwijsdeelnemers die ingeschreven staan op onderwijsinstelling Newmancollege.

Naast de prestatienormen zijn er in het vo streefnormen bepaald die lager zijn dan de prestatienormen. De streefpercentages reflecteren de normen die elke instelling zou moeten halen om te komen tot maximaal 25.000 vsv'ers en dienen vooral als stuurinstrument. Voor meer informatie zie 'Bronnen en berekeningswijze' ( PDF-document | 4 pagina's | 731 Kb )

Totaal aantal onderwijsdeelnemers en aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters

  • 2012-2013
  • 2013-2014
  • 2014-2015
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 1.222 3 0,2%  
VO onderbouw 749 0 0,0% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 179 3 1,7% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 294 0 0,0% 0,1% 0,5%
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 1.312 6 0,5%  
VO onderbouw 752 1 0,1% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 188 3 1,6% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 372 2 0,5% 0,1% 0,5%
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 1.368 4 0,3%  
VO onderbouw 738 0 0,0% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 184 3 1,6% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 446 1 0,2% 0,1% 0,5%
Percentage voortijdig schoolverlaters - VO onderbouw

 

Percentage voortijdig schoolverlaters - VMBO bovenbouw

 

Percentage voortijdig schoolverlaters - HAVO/VWO bovenbouw
MBO% vsv VO
MBO% vsv MBO
streefnormstreefnorm
prestatienormprestatienorm

Stel uw eigen vergelijking samen

Wilt u cijfers van de Newmancollege vergelijken met het landelijk niveau, een RMC-regio, een gemeente of een andere school/instelling? Selecteer hieronder het niveau dat u wilt vergelijken en maak vervolgens uw keuze.

Vergelijk met 
 

Schoolinformatie

Type onderwijs vo
Denominatie rooms-katholiek
BRIN nummer 14SZ
Bevoegd gezag 42992
Correspondentieadres Verviersstraat 4
4826HT BREDA
Navigeer naar school

Cijferproducten

Extra informatie