VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval

Mavo Schravenlant XL

De onderstaande staafdiagrammen bevatten cijfers van onderwijsdeelnemers die ingeschreven staan op onderwijsinstelling Mavo Schravenlant XL.

Naast de prestatienormen zijn er in het vo streefnormen bepaald die lager zijn dan de prestatienormen. De streefpercentages reflecteren de normen die elke instelling zou moeten halen om te komen tot maximaal 25.000 vsv'ers en dienen vooral als stuurinstrument. Voor meer informatie zie 'Bronnen en berekeningswijze' ( PDF-document | 4 pagina's | 731 Kb )

Totaal aantal onderwijsdeelnemers en aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters

  • 2012-2013
  • 2013-2014
  • 2014-2015
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 332 1 0,3%  
VO onderbouw 156 1 0,6% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 176 0 0,0% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 0 0 0,0% 0,1% 0,5%
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 383 0 0,0%  
VO onderbouw 219 0 0,0% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 164 0 0,0% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 0 0 0,0% 0,1% 0,5%
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 473 6 1,3%  
VO onderbouw 305 2 0,7% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 168 4 2,4% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 0 0 0,0% 0,1% 0,5%
Percentage voortijdig schoolverlaters - VO onderbouw

 

Percentage voortijdig schoolverlaters - VMBO bovenbouw

 

Percentage voortijdig schoolverlaters - HAVO/VWO bovenbouw
MBO% vsv VO
MBO% vsv MBO
streefnormstreefnorm
prestatienormprestatienorm

Stel uw eigen vergelijking samen

Wilt u cijfers van de Mavo Schravenlant XL vergelijken met het landelijk niveau, een RMC-regio, een gemeente of een andere school/instelling? Selecteer hieronder het niveau dat u wilt vergelijken en maak vervolgens uw keuze.

Vergelijk met 
 

Schoolinformatie

Type onderwijs vo
Denominatie openbaar
BRIN nummer 19KM
Bevoegd gezag 41568
Correspondentieadres Van der Leeuwlaan 3
3118LP SCHIEDAM
Navigeer naar school

Cijferproducten

Extra informatie