VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval

Johan de Witt Scholengroep

De onderstaande staafdiagrammen bevatten cijfers van onderwijsdeelnemers die ingeschreven staan op onderwijsinstelling Johan de Witt Scholengroep.

Naast de prestatienormen zijn er in het vo streefnormen bepaald die lager zijn dan de prestatienormen. De streefpercentages reflecteren de normen die elke instelling zou moeten halen om te komen tot maximaal 25.000 vsv'ers en dienen vooral als stuurinstrument. Voor meer informatie zie 'Bronnen en berekeningswijze' ( PDF-document | 4 pagina's | 731 Kb )

Totaal aantal onderwijsdeelnemers en aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters

  • 2012-2013
  • 2013-2014
  • 2014-2015
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 1.492 71 4,8%  
VO onderbouw 767 25 3,3% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 559 37 6,6% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 166 9 5,4% 0,1% 0,5%
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 1.386 45 3,2%  
VO onderbouw 817 23 2,8% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 417 17 4,1% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 152 5 3,3% 0,1% 0,5%
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 1.500 60 4,0%  
VO onderbouw 791 15 1,9% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 538 43 8,0% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 171 2 1,2% 0,1% 0,5%
Percentage voortijdig schoolverlaters - VO onderbouw

 

Percentage voortijdig schoolverlaters - VMBO bovenbouw

 

Percentage voortijdig schoolverlaters - HAVO/VWO bovenbouw
MBO% vsv VO
MBO% vsv MBO
streefnormstreefnorm
prestatienormprestatienorm

Stel uw eigen vergelijking samen

Wilt u cijfers van de Johan de Witt Scholengroep vergelijken met het landelijk niveau, een RMC-regio, een gemeente of een andere school/instelling? Selecteer hieronder het niveau dat u wilt vergelijken en maak vervolgens uw keuze.

Vergelijk met 
 

Schoolinformatie

Type onderwijs vo
Denominatie openbaar
BRIN nummer 20MJ
Bevoegd gezag 41360
Correspondentieadres Zusterstraat 120
2512TP 'S-GRAVENHAGE
Navigeer naar school

Cijferproducten

Extra informatie