VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval

Esloo Onderwijsgroep

De onderstaande staafdiagrammen bevatten cijfers van onderwijsdeelnemers die ingeschreven staan op onderwijsinstelling Esloo Onderwijsgroep.

Naast de prestatienormen zijn er in het vo streefnormen bepaald die lager zijn dan de prestatienormen. De streefpercentages reflecteren de normen die elke instelling zou moeten halen om te komen tot maximaal 25.000 vsv'ers en dienen vooral als stuurinstrument. Voor meer informatie zie 'Bronnen en berekeningswijze' ( PDF-document | 4 pagina's | 731 Kb )

De cijfers voor het schooljaar 2013/2014 zijn voorlopige cijfers.
Voor meer achtergrondcijfers (bijvoorbeeld over de schoolsoorten binnen het VO);
zie VSV-Scanner.

Totaal aantal onderwijsdeelnemers en aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters

  • 2012-2013
  • 2013-2014
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 2.371 43 1,8%  
VO onderbouw 1.343 11 0,8% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 684 26 3,8% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 344 6 1,7% 0,1% 0,5%
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 2.468 27 1,1%  
VO onderbouw 1.355 11 0,8% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 768 11 1,4% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 345 5 1,4% 0,1% 0,5%
Percentage voortijdig schoolverlaters - VO onderbouw

 

Percentage voortijdig schoolverlaters - VMBO bovenbouw

 

Percentage voortijdig schoolverlaters - HAVO/VWO bovenbouw
MBO% vsv VO
MBO% vsv MBO
streefnormstreefnorm
prestatienormprestatienorm

Stel uw eigen vergelijking samen

Wilt u cijfers van de Esloo Onderwijsgroep vergelijken met het landelijk niveau, een RMC-regio, een gemeente of een andere school/instelling? Selecteer hieronder het niveau dat u wilt vergelijken en maak vervolgens uw keuze.

Vergelijk met 
 

Schoolinformatie

Type onderwijs vo
Denominatie samenwerkend protestants-christelijk en rooms-katholiek
BRIN nummer 21GU
Bevoegd gezag 20281
Correspondentieadres Diamanthorst 183
2592GD 'S-GRAVENHAGE
Navigeer naar school

Cijferproducten

Extra informatie